ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. ΧΕΙΛΑΚΟΣ

Thursday 30 Σεπτεμβρίου 2021 ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & WEBEX

O κ. Νικόλαος Χειλάκος, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά , θα παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία με τίτλο:

«Αριθμητικές Μέθοδοι για την υλοποίηση γραφικών με Υπολογιστή»

τη Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 στην αίθουσα Α των εργαστηρίων του τμήματος και  διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας webex.

Τα στοιχεία σύνδεσης για εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση για όποιον ενδιαφέρεται είναι:

Meeting link: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m3a144bc4b9337d91f214b17a515102f1

Meeting number: 2734 989 0329
Password: KHduMDad362


Η τριμελής επιτροπή

Μαριλένα Μητρούλη (επιβλέπουσα)
Σωτήριος Νοτάρης
Μιχαήλ Δρακόπουλος