ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Monday 27 Σεπτεμβρίου 2021 WEBEX

Ο κος Κωνσταντίνος Ζαχαριάς, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Κατεύθυνση Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, θα παρουσιάσει την
διπλωματική του εργασία με τίτλο: 

«Literature Review of the Generalised Additive Model for Location, Scale and Shape»

τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00 διαδικτυακά.

Ο σύνδεσμος webex για όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει είναι:

meetingsemea16.webex.com/meetingsemea16/j.php
Meeting number: 2369 440 5407
Password: KYu8RUeRc32 (59887837 from video systems)

Η τριμελής επιτροπή

Λουκία Μελιγκοτσίδου (επιβλέπουσα)
Φώτιος Σιάννης
Σάμης Τρέβεζας