ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ: SARAH PELUSE, 18-7-2022

Monday 18 Ιουλίου 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ22
Διάλεξη: Sarah Peluse, 18-7-2022

Μέρα: Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

Τόπος: Αίθουσα Γ22

Ώρα: 11:00

Ομιλήτρια:Sarah Peluse, Princeton University/Institute for Advanced Study

Τίτλος: Bounds for subsets of F_p^n x F_p^n without L-shaped configurations

Περίληψη:  I will discuss the difficult problem of proving reasonable bounds in the multidimensional generalization of Szemeredi’s theorem and describe a proof of such bounds for sets lacking nontrivial configurations of the form (x,y), (x,y+z), (x,y+2z), (x+z,y) in the finite field model setting.