ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΚΠΑ «ΑΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ»

Saturday 17 Απριλίου 2021

Γιάννης Πρελορέντζος, «Ο ρόλος της φιλοσοφίας στη ζωή και τον στοχασμό του Albert Camus και οι μείζονες πιο πρόσφατες φιλοσοφικές προσεγγίσεις του έργου του», 

Σάββατο 17 Απριλίου 2021, 18:30 – 20:30.

 

Πληροφορίες: Γιώργος Στείρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας < gsteiris@philosophy.uoa.gr >