ΣΥΝΕΔΡΙΑ

17ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ COMMON GROUND ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Thursday 21 Ιουλίου 2022

https://thesocialsciences.com/2022-conference

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή του 17ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου Κοινωνικών Επιστημών του οργανισμού Common Ground στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ κατά την περίοδο 21-23.07.2022. Το 17ο Διεθνές Συνέδριο αποτελεί δραστηριότητα του Interdisciplinary Social Sciences Research Network, το οποίο ιδρύθηκε το 2006 από τον μη κερδοσκοπικό επιστημονικό οργανισμό Common Ground, με στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς διεπιστημονικού δικτύου που συνδέει τις κοινωνικές επιστήμες μεταξύ τους, αλλά και με τις φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, τέμνοντας τα γεωγραφικά, πολιτισμικά και επιστημονικά σύνορα που τις διακρίνουν. Το φετινό συνέδριο, στο οποίο μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στον φυσικό χώρο ή μέσω του διαδικτύου (blended conference)  προσκαλεί επιστημονικές ανακοινώσεις στα πεδία των κοινωνικών μελετών και των μελετών για την κοινότητα, των πολιτικών και πολιτειακών μελετών, των πολιτισμικών μελετών, των περιβαλλοντικών μελετών, των οργανωτικών μελετών, των παιδαγωγικών μελετών και της επικοινωνίας. Η ιδιαίτερη έμφαση του φετινού συνεδρίου είναι: «Στα σταυροδρόμια των επιστημονικών παραδειγμάτων: Η ετεροδοξία στις κοινωνικές επιστήμες». Πέραν των ανακοινώσεων και των διαλέξεων που απευθύνονται στην ολομέλεια των συμμετεχόντων, θα υπάρξει ειδικό πάνελ με θέμα “Interdisciplinary Exchanges and New Paradigms in the Social Sciences: Focus on Greece”, στο οποίο επιστήμονες από διάφορα πεδία προσεγγίζουν διεπιστημονικά νέα παραδείγματα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα και διεθνώς.

Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο συγχρόνως συμμετέχουν στο επιστημονικό δίκτυο Interdisciplinary Social Sciences Research Network και μπορούν να αποστέλλουν τις ανακοινώσεις τους προς δημοσίευση στα επιστημονικά περιοδικά του Common Ground για τις κοινωνικές επιστήμες (https://thesocialsciences.com/journals). Υπάρχουν ειδικές τιμές για τη συμμετοχή συνέδρων από την Ελλάδα, τις οποίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, στο τέλος της σχετικής σελίδας (https://thesocialsciences.com/2022-conference/registration). Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα οι νέοι, εκκολαπτόμενοι επιστήμονες να συμμετάσχουν στο Συνέδριο και στο Ερευνητικό Δίκτυο των Κοινωνικών Επιστημών του Common Ground.

Θα είναι χαρά μας να συμμετάσχετε σε ένα Διεθνές Συνέδριο, που σκοπό έχει τη συνομιλία των κοινωνικών επιστημών με έμφαση στις νέες και καινοτόμες διεπιστημονικές προσεγγίσεις στον διεθνή χώρο. Σας περιμένουμε στον φιλόξενο χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ!

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου,
Dr. Vassiliki Chryssanthopoulou
Assoc. Professor, Faculty of Philology,
School of Philosophy,
National and Kapodistrian University of Athens
Email: vchrys[at]phil.uoa[dot]gr